Workshop 04 01

Workshop

Visualiseer de toekomst


Is er een nieuwe strategische koers ontwikkeld en wil je medewerkers betrekken in de (praktische) invulling hiervan?

Door de nieuwe koers samen in beeld te brengen, wordt de toekomst zichtbaar. Beeld maakt de stip aan de horizon concreet en echt.

In deze creatieve workshop maak je kennis met de kracht van beeld. Deelnemers geven een invulling aan de nieuwe koers door er beelden bij te zoeken. Alle perspectieven op de nieuwe koers komen samen. Daardoor wordt zichtbaar wat de koers betekent voor de dagelijkse praktijk.

Na het volgen van de workshop is de nieuwe koers niet langer slechts een document. Doordat deelnemers er zelf beelden en woorden aan geven, gaat het leven. De koers wordt tastbaar. Daarnaast heeft de organisatie inzicht in hoe medewerkers in de verandering staan. Zijn er zorgen, onduidelijkheden of dilemma’s? Met deze workshop komen de verhalen op tafel.

Wat is het resultaat?

- De essentie van de organisatie is in beeld gebracht
- Het is een interventie die een gezamenlijk beeld oplevert
- De organisatie heeft inzicht in de eigen zichtbaarheid en het onderscheidend vermogen
- Er ontstaat draagvlak doordat mensen betrokken worden en actief meedoen

De workshop is geschikt als interventie en als onderdeel van teamtrainingen over allerlei onderwerpen, zoals klant of cliënt centraal, of anders werken. In deze workshop ontstaat er een gezamenlijke beeldtaal. Deze kan Blik later gebruiken als basis voor het ontwerp van diverse communicatiemiddelen.

Deelnemers
maximaal 14 deelnemers vanuit verschillende disciplines
Duur

1,5 uur
Verzorgd door

1 facilitator en 1 begeleider


Wil jij medewerkers betrekken bij de plannen voor de toekomst?

Laat het ons weten