Workshop 08 01

Workshop

Ontdek de rode draad


Iedere organisatie heeft een verhaal. Dit verhaal kent vele perspectieven: de beleidsadviseur bekijkt het anders dan de HR-manager of iemand van de communicatieafdeling. Daardoor kan de communicatie naar de buitenwereld ook versplinterd raken. Een verhaal raakt pas écht als het helder en compleet is. Als alle betrokkenen het herkennen. Hoe ontdek je dat verhaal?

Door samen met mensen met een verschillende achtergrond en specialisme het verhaal in beeld te brengen, ontdek je gezamenlijk de rode draad. Je weet wat de thema’s zijn en hoe deze met elkaar samenhangen. Zo wordt de structuur duidelijk.

In deze creatieve workshop maakt jargon plaats voor beeld. De deelnemers gaan eerst in kleine groepjes met één thema aan de slag. Daarna brengen we alles samen en ontstaat er een heldere verhaallijn.

Na het volgen van de workshop is de rode draad van het verhaal zichtbaar. Omdat iedereen die deel uitmaakt van het verhaal vertegenwoordigd is, zijn alle perspectieven óók vertegenwoordigd. Met deze rode draad in handen weet je welke woorden en beelden nodig zijn voor de communicatie met de buitenwereld. Het verhaal is helder en compleet.

Wat is het resultaat?

- De inhoud en structuur van het verhaal in beeld gebracht door medewerkers
- De organisatie heeft inzicht in de vragen waar nog geen antwoord op is
- Medewerkers worden betrokken bij het structureren van het verhaal en kunnen het zelf vertellen

De workshop is geschikt als interventie en als teamtrainingen over allerlei onderwerpen. Het resultaat gebruikt Blik voor het ontwikkelen van lobbydocumenten, verantwoordingsdocumenten, jaarverslagen, een corporate website of andere communicatiemiddelen.

Deelnemers
maximaal 14 deelnemers vanuit verschillende disciplines

Duur

2 uur

Verzorgd door

1 facilitator en 1 begeleider


Wil jij een helder en compleet verhaal vertellen?

Stuur ons een mail