Workshop 09 01

Workshop

Maak zichtbaar waar je organisatie voor staat


Waarom bestaat jouw organisatie, afdeling of programma eigenlijk? En kennen, herkennen en erkennen medewerkers en stakeholders dat verhaal?

Door de essentie van de organisatie samen in beeld te brengen, wordt die letterlijk zichtbaar.

In deze creatieve workshop maak je kennis met de kracht van beeld. Deelnemers zoeken eigen beelden bij de kern van de organisatie, afdeling of programma. Zo leren ze om zich op een andere manier uit te drukken. Tegelijkertijd zien ze welke beelden collega’s bij de essentie hebben. Deze verschillende perspectieven verrijken het eigen beeld.

Na het volgen van de workshop kunnen deelnemers in eigen woorden en beelden uitdragen waar de organisatie voor staat. Daarnaast geeft het de organisatie waardevolle inzichten over de eigen zichtbaarheid en het onderscheidend vermogen.

Wat is het resultaat?

- De essentie van de organisatie is in beeld gebracht
- Het is een interventie die een gezamenlijk beeld oplevert
- De organisatie heeft inzicht in de eigen zichtbaarheid en het onderscheidend vermogen 

- Er ontstaat draagvlak doordat mensen betrokken worden en actief meedoen

De workshop is geschikt als interventie en als onderdeel van teamtrainingen over allerlei onderwerpen, zoals klant of cliënt centraal, of anders werken. In deze workshop ontstaat er een gezamenlijke beeldtaal. Deze kan Blik later gebruiken als basis voor het ontwerp van diverse communicatiemiddelen.

Deelnemers
maximaal 14 deelnemers vanuit verschillende disciplines
Duur

1,5 uur
Verzorgd door

1 facilitator en 1 begeleider


Wil jij zichtbaar maken waar je organisatie voor staat?

Bel ons