Structuur in rijksbrede communicatie

Inspectie van het Onderwijs

Overheidsinstanties produceren veel documentatie: brochures, posters, brieven, verslagen en rapporten. Die moeten binnen een strakke, rijksbrede huisstijl worden opgemaakt. Tegelijkertijd wil elke instantie herkenbaar blijven en een eigen uitstraling hebben. De Inspectie van het Onderwijs kwam bij ons met een flink pakket aan wensen en een breed palet aan communicatiemateriaal. Om boven water te krijgen wat er nodig was, organiseerden we een workshop met alle medewerkers die vanuit een eigen invalshoek communiceren, intern of extern. Dat was verhelderend, want toen werd zichtbaar dat medewerkers toch vooral vanuit hun eigen perspectief communiceren. Logisch ook, wat je zelf wil vertellen heeft voor jou de hoogste prioriteit.

“Een creatief proces begint soms simpelweg met uitzoeken en structureren.”

Uitzoeken en structureren

Op basis van de workshop hebben we een uitgebreide matrix opgebouwd van wie binnen de organisatie communiceert en met welke boodschap. Wat is de functie van de communicatie? Inspireren, informeren of iets anders? Wat is het belang van de boodschap? Wie is de doelgroep? Die matrix biedt de hele organisatie houvast: er zijn handvatten voor iedere uiting. Zo zie je dat een creatief proces soms simpelweg begint met uitzoeken en structureren.

inspectie-v-onderwijs 03 workshop
Matrix samen invullen
inspectie-v-onderwijs 05 workshop uitkomst
Uitkomsten communicatie-middelen

Eigenheid aan de stijl

Een tweede uitdaging was het vormgeven van een eigen gezicht binnen de kaders die het Rijk heeft vastgelegd. Daar hebben alle overheidsorganisaties mee te maken. De basis ligt vast, maar er is wel ruimte om eigenheid aan de stijl te geven. De crux voor deze organisaties is altijd: hoe kan ik mijn eigen verhaal nog vertellen?

Kleurenpalet

Kleur wordt op verschillende plaatsen om verschillende redenen ingezet. Naast de voorgeschreven licht- en donkerblauw hebben we mosgroen toegevoegd, een 'eigen' kleur voor de Inspectie van het Onderwijs. Deze wordt gebruikt in combinatie met een uitgebreider palet voor grafieken, tabellen en illustraties. Voor sommige informatiestromen is het jaar van uitgave van belang, die krijgen dan ook een eigen 'jaarkleur'.

Mensen en kinderen

Belangrijk is ook dat de visuele stijl een zeker gewicht heeft. De Inspectie van het Onderwijs stuurt brieven en brengt rapporten uit, die van groot belang zijn voor de ontvangers. Het is geen gezelligheidspost en die indruk mag het ook niet geven. Maar niet alle post is zakelijk en droog. De Inspectie van het Onderwijs communiceert ook om te inspireren of te informeren. Die heeft daarom andere richtlijnen voor vormgeving, met daarin veel fotografie.

Handvatten voor iedere boodschap

Voor alle verschillende vormen van communicatie hebben we visuele richtlijnen gemaakt. Daarmee hebben we de hele organisatie handvatten geboden voor letterlijk iedere uiting. Een goede huisstijl sluit naadloos aan op hoe de organisatie werkt en communiceert. De ontvanger weet precies wat hij kan verwachten als er post op de mat ligt. En bij het ontwikkelen van nieuw materiaal hoeft niet keer op keer nagedacht te worden over het meest passende middel. Tijdwinst voor de communicatieafdeling dus. Maar wij hebben onszelf hiermee dus volstrekt overbodig gemaakt. Dat vinden we overigens helemaal niet erg!

inspectie-v-onderwijs 03 overzicht
inspectie-v-onderwijs 05 BROCHURES
inspectie-v-onderwijs 04 introspectie jaargang overicht 1

“We hebben onszelf eigenlijk overbodig gemaakt.”

Ook je weg aan het zoeken binnen de huisstijl regels van jouw organisatie?

Wij weten de route!

Ga rechtdoor

Samen de huisstijl ontwerpen

Jongerenwerk Utrecht