Blik ontwikkelt visuele communicatie over de nieuwe visie

Communicatie bij veranderingen

Organisaties willen veranderen. Niet ooit, maar nu. Door nu op een andere manier te werken, zijn organisaties klaar voor de toekomst. Hoe deel je deze nieuwe visie met de rest van de organisatie?

Een nieuwe strategische visie

Het bestuur bepaalt een nieuwe strategie. Er zijn plannen en doelen. De concrete inhoud van de strategische visie wordt ingevuld in samenwerking met de rest van de organisatie. Om dat te kunnen doen, ontwikkelt Blik visuele communicatie en interventies. Daarmee kun je samen invulling geven aan de nieuwe visie.

Altijd in co-creatie

Communicatie over verandering betekent communicatie over iets wat er nog niet is. Daar heb je pakkende beelden en passende taal voor nodig. Want alleen dan gaat het leven en kunnen teams er met elkaar over praten. We organiseren creatieve bijeenkomsten om op te halen welke beelden en woorden mensen er zelf aan geven. En precies die gebruiken we in onze communicatie. We spreken daarmee meteen de taal van de doelgroep.

Het ontwikkelen van communicatie en het bedenken van interventies doen wij nooit alleen. We doen het altijd samen, van bestuur tot beleid en van HR tot communicatie. Ieder heeft een eigen perspectief op de beoogde verandering. Daarnaast willen we dat ons verhaal afgestemd is op andere interne communicatie.

BW 1 1
Tijdens een creatieve workshop geven collega’s samen de campagne vorm.
BW 2
Het verhaal over de nieuwe visie in een duidelijke, compacte brochure.
BW 3
Posters met citaten roepen herkenning op bij collega’s.
BW 4
Met een gespreksspel geven medewerkers de nieuwe visie samen vorm.

Een interventie, artikel of onderzoek?

Zodra Blik de organisatie binnenstapt om gesprekken te voeren, is de eerste interventie meteen gestart. Medewerkers horen van elkaar hoe zij de verandering voor zich zien. De inhoud van deze gesprekken levert ons input voor de campagne. Tegelijkertijd kan het een artikel voor op intranet zijn, dat veel meer mensen in de organisatie bereikt. Ook koppelen wij deze info terug naar het bestuur, dat daardoor weet wat de stemming is. Is het voeren van deze gesprekken een interventie? Levert het een mooi artikel op voor intranet? Of is het een onderzoek voor een campagne over de verandering? Je raadt het al: het is het allemaal!

Gespreksstarters

Meestal is de visie helder. Maar wat betekent het precies voor de werkzaamheden van de medewerkers? Wij ontwikkelen middelen en interventies om teams daarover met elkaar in gesprek te laten gaan: gespreksstarters. Dat kan een korte, prikkelende animatie zijn met een vraag die je ‘aan’ zet. Ook maken we beeldende praatplaten of een gespreksspel dat in een team gespeeld kan worden. Dit zijn middelen waarmee we teamleiders faciliteren om het met hun team over de verandering te hebben

Alliade 1 1
Banners op intranet zetten medewerkers aan: wat is jouw rol?
Alliade 2
Organisatieverandering roept vragen op. Personage Jet heeft overal antwoord op.
Alliade 3 1
Posters geven een simpele en visuele uitleg over nieuwe protocollen.
Alliade 4
Een poll op intranet daagt medewerkers uit om zelf na te denken.

Change story

Een ‘change story’ is een compacte visual of korte animatie die het verhaal van de verandering samenvat: waar komen we vandaan, wat komt er op ons af en wat gaan we anders doen? En het allerbelangrijkste: wat betekent dat voor de medewerkers en hun werk? Dit middel is gemakkelijk te delen op intranet of te gebruiken als opening van een presentatie of vergadering. Zo creëer je een gemeenschappelijk doel. Een goed verhaal zorgt ervoor dat medewerkers zich ervoor willen inzetten.

Betrekken van koplopers

De verandering is altijd al ergens in de organisatie op gang. Dan heeft een team al een oplossing gevonden voor een probleem waarvan een ander team het bestaan nog niet eens kent. Hoe pakken zij het aan en wat kunnen collega’s daarvan leren? We organiseren bijvoorbeeld een reeks webinars waarin koplopers hun ervaringen delen. Zodat andere medewerkers inzien: ah, zo kan het dus ook! Zo kan ìk het ook.

Een animatie legt het verhaal van de verandering uit.

Ben jij op zoek naar een ontwerpbureau voor communicatie over jouw nieuwe visie?

Wij vertalen jouw strategie naar heldere visuele communicatie.