TNO portrait heading norm engeniring 2

Project

Projectstijl maakt methode inzichtelijk

TNO

De overheid digitaliseert. Geen mensen, maar computers nemen besluiten over een vergunning, toeslag of uitkering. Deze besluiten zijn gebaseerd op wetten en regels. Maar als je een wet of regel leest, is het niet meteen duidelijk wat wel en niet mag. Hoe is zo’n digitaal besluit dan toch voor iedereen te begrijpen?

Daarvoor ontwikkelt Robert van Doesburg een methode: Calculemus-Flint. Zijn wens? Een juridische verhaal helder uit kunnen leggen aan iedereen: juristen én niet-juristen. Blik bracht de essentie in beeld. Ondersteunde visuals, concrete casussen en een heldere animatie maken het verhaal van Robert écht begrijpelijk.

Robert Doesburg werkt aan het onderzoeksprogramma norm enginering. Dit is het expliciet interpreteren van juridische bronnen, zodat het begrijpelijk is voor mensen en leesbaar voor machines. Robert: ‘Ik had een enorm excelbestand waarin ik in tabellen de interpretaties had vastgelegd. Daar maakte ik presentaties van om het aan anderen uit te leggen.

Dit interpreteren in tabellen is lastig. Terwijl het juist de bedoeling is om een heel simpele methode te ontwikkelen waar iedereen wat aan heeft: IT’ers, beleidsmedewerkers, juristen, maar ook gewone mensen zoals jij en ik die een vraag hebben over een besluit over een uitkering of toeslag. Laat dat maar aan Larissa over.

Tno presentatie imac

Terug naar de kern

In samenwerksessies met Robert vraagt en puzzelt ze net zo lang door tot de essentie helder is. Waar gaat het écht over? Ingewikkelde schema’s en een veelheid aan informatie brengt ze terug tot de kern. Vakjargon wordt vertaald en tekst maakt plaats voor beeld. Samen bedenken ze een vorm die het verhaal zonder extra uitleg overdraagbaar maakt. Onderzoeken, ontwerpen, testen, bijstellen en schaven. Blijer kun je Larissa niet maken.

Tno case modellen lettercontour TNO model calculemus protocol blik grafisch ontwerp
Tno case modellen lettercontour TNO model flint uitleg blik grafisch ontwerp
Tno case modellen lettercontour TNO model flint uitleg 2 blik grafisch ontwerp

“Ik vind het heerlijk! Een grote ingewikkelde puzzel, die ik mag terugbrengen tot één van 10 stukken… En dat Robert dan zegt: Ja, dat is het precies!”

Larissa 2022

Het resultaat

Het resultaat? Visuals die het verhaal uitleggen en ondersteunen. Als een soort stripverhaal kan Robert tijdens presentaties of in rapportages laten zien wat de stappen zijn in de Calculemus Flint methode. Een verzameling concrete casussen toont de relevantie en brede toepasbaarheid. Ook maakte Blik een animatie die kort en simpel uitlegt wat norm enginering is en waarom de Calculemus-Flint methode zo belangrijk is.

Zo zien mensen in wat Norm enginering kan toevoegen in hun eigen werk. Of ze willen meedoen in en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de methode. En Robert? Die is blij. ‘Ik wil laten zien dat iedereen de wet kan begrijpen. Aan de hand van concrete voorbeelden laat ik zien wat het belang daarvan is. Het combineren van wetenschappelijk juiste verhalen in een toegankelijke vormgeving, dat had ik zonder Blik niet voor elkaar gekregen’

Tno case modellen lettercontour TNO illustratie voorbeeld case calculemus stappen blik grafisch ontwerp

“Het combineren van wetenschappelijk juiste verhalen in een toegankelijke vormgeving, dat had ik zonder Blik niet voor elkaar gekregen”

Robert doesburg portrait

Wil jij duidelijk maken hoe het in elkaar zit?

Wij vertellen jouw verhaal helder en visueel