Blik Grafisch Ontwerp Stichtse Vecht Beeld Blokkopie

Klimaatambities in woord en beeld

Gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht begint aan de reis naar een energie neutrale gemeente. Deze reis begint bij een routekaart, die de thema’s en ambities in de gemeente laat zien.

Wij ontwikkelden een beeldtaal om het verhaal van een duurzaam Stichtse Vecht te vertellen. Wat staat de medewerkers van de gemeente, inwoners en organisaties de komende jaren te wachten?

Samen met Gemeente Stichtse Vecht maakten we impact

We tellen onze winst niet alleen in euro’s. Want waarde is veel meer dan geld. Wij ondernemen vanuit het hart. Zo maken we positieve maatschappelijke impact en dragen we bij aan meer natuur. We laten je graag zien wat onze samenwerking heeft opgeleverd.