Povo header

Project

Online rapportage over het funderend onderwijs

PO en VO-raad

De uitdagingen in het Nederlandse onderwijs zijn niet mals. Om van elkaar te leren en de sector te verbeteren, stemden de leden van de PO-raad en de VO-raad in met een sectorrapportage. Deze rapportage laat aan ouders, leerlingen, medezeggenschap, intern toezicht, politiek én maatschappij zien hoe het onderwijs ervoor staat. Blik gaf de sectorrapportages vorm. Niet met lappen tekst en vele cijfers, maar met beeld.

Het echte verhaal vertellen

‘Er is een lerarentekort’, en ‘Schaalvergroting zorgt voor onbestuurbare scholen’. In de media komt veel voorbij over de staat van het Nederlandse onderwijs. Maar hoe zit het nu écht? Dat vertelt de sectorrapportage. Data is het fundament, de context essentieel. De rapportage toont feiten en is het verhaal over en achter de cijfers.

Daarmee is het een krachtig communicatiemiddel. De rapportage heeft invloed op besluitvorming en nieuw te maken beleid voor het onderwijs.

Povo case povo 01 infographics
Povo case povo 02 infoblad


Co-creatie

De ontwikkeling van de rapportage doet Blik natuurlijk niet alleen. Er is een projectgroep. In een sessie vinden zij samen beelden en woorden die recht doen aan het gemeenschappelijke verhaal én de verschillen tussen PO en VO. De inhoudsdeskundigen zoeken in een creatieve sessie beelden en woorden bij trends en uitschieters. Zo komen de cijfers steeds meer tot leven.


Van sessie naar rapportage

De uitkomsten van de sessies zijn de basis voor het ontwerp van de twee sectorrapportages; één voor het primair onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. Door datavisualisatie is de data toegankelijk, aantrekkelijk en gemakkelijk te scannen. (Micro)animaties en compacte infographics maken de rapportages interactief. De trends, uitschieters en patronen zijn zichtbaar. Zo vertellen we het verhaal van de staat van het Nederlandse PO en VO-onderwijs.

Het is een rapportage waar Blik trots op is. Niet alleen omdat het een bijzonder proces was met een mooi resultaat, maar ook omdat de PO en VO-raad durfden te kiezen voor beeld. Zo geef je inzicht!

Povo case povo 03 logo

Wil jij duidelijk maken hoe het in elkaar zit?

Wij vertellen jouw verhaal helder en visueel