Philadelphia header v2

Project

Campagne bewustwording rondom zeggenschap

Stichting Philadelphia

Iedereen heeft recht op een gewoon leven, een eigen leven. Om dingen uit te proberen en fouten te maken. Het recht op zeggenschap staat in de Grondwet en in het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap. Daarom gaat de zorg niet langer uit van wat zorgverleners denken dat goed is, maar wat een cliënt zélf wil en kan. Zij maken zelf keuzes. Over alledaagse dingen, maar ook over de zorg en ondersteuning die ze krijgen.

Van visie naar dagelijkse praktijk

De nieuwe visie op zeggenschap is helder. Maar voor de begeleiders van Philadelphia, die elke dag zorg bieden aan meer dan 8.600 cliënten, levert dit in de dagelijkse praktijk weleens dilemma’s op. Sommige vragen hebben al een antwoord. Andere niet. Het is een ontdekkingstocht. Blik ontwikkelt communicatiemiddelen om deze tocht te ondersteunen. Voor begeleiders, zodat zij weten wat de visie van Philadelphia is en begrijpen wat zeggenschap inhoudt. Zodat zij zelf ervaren dat zeggenschap aan álles raakt. Ook maken we middelen voor cliënten. Zodat zij weten dat ze rechten en een stem hebben. Middelen die hen helpen om te zeggen: Ik kies zelf!

Co-creatie

Blik ontwikkelt nooit iets alleen. Samen is niet alleen veel leuker, het is ook veel waardevoller! De middelen worden namelijk zoveel beter als de mensen die betrokken zijn ook meedoen. Cliënten en begeleiders léven het dagelijks leven. Zij weten wat ze nodig hebben. Daarom gaan we met iedereen in gesprek, toetsen we ideeën en schaven we bij.

Foto met testpakketten voor de Campagne Zeggenschap
Instructie van de testpakket over Zeggenschap

Uitleganimaties voor begeleiders

Voordat begeleiders zeggenschap in hun werk kunnen toepassen, moeten zij natuurlijk wel begrijpen wat het precies betekent. Verschillende animaties leggen het kort en helder uit. Ze laten zien dat zeggenschap alles met onvrijwillige zorg te maken heeft en geven inzicht in de rol van de vertegenwoordiger. Zo is elke begeleider goed geïnformeerd.

Onderzoek zeggenschap

Philadelphia heeft een onderzoek over zeggenschap gedaan onder cliënten. Hoe vinden zij dat het gaat? Hoeveel kiezen ze al zelf en wat kan er beter? Deze onderzoeksresultaten vertalen we naar een simpele, korte presentatie, speciaal voor cliënten.

Infographics met resultaten van een onderzoek
Foto van Larissa en Hanneke met props

Middelen voor cliënten

Zelf keuzes maken is wennen, zowel voor cliënten als begeleiders. Wij ontwikkelen middelen om het gesprek tussen hen te faciliteren, zodat ze er samen invulling aan kunnen geven. Zodat ze weten wat het betekent voor hun eigen leven. Met een korte, simpele animatie met situaties uit het dagelijks leven worden cliënten én begeleiders uitgedaagd om na te denken over de vraag: Wie kiest? Ook maken we praatplaten voor cliënten, waarmee zij zich kunnen voorbereiden op een gesprek met de begeleider. Het helpt hen om na te denken over wat ze zelf graag willen, wat ze willen leren en wat ze belangrijk vinden. Tot slot ontwikkelen we stickers en een knop. Daar kunnen cliënten op drukken, bijvoorbeeld tijdens een gesprek. Zodat iedereen weer weet: ‘Oh ja, de cliënt kiest zelf!’

Praatplaat en gespreksbutton voor de campagne Zeggenschap