Een workshop over gespreksstarters

Project

Gespreksstarters

Middelen die je helpen het gesprek te voeren

Om een boodschap over te brengen, kun je de informatie zenden. Dan maak je een flyer of stuur je een nieuwsbrief uit. Maar krijg je het verhaal daarmee ook in de hoofden én harten van de ontvangers? Wij denken van niet. Dat lukt pas als je de ander laat voelen dat het over hem of haar gaat. Als je samen invulling geeft aan het verhaal. Dat bereik je door het er samen over te hebben. Door het gesprek te voeren!

Voor iedereen

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom onze opdrachtgevers het gesprek willen voeren. De kwaliteitsmanager heeft input van medewerkers nodig om het rapport over de kwaliteit van de zorg te vullen. De bestuurder wil de strategische koers concreet maken, of weten wat de nieuwe kernwaarden voor medewerkers betekenen. Of begeleiders willen cliënten met een verstandelijke beperking de kans geven om hun stem te laten horen.

Gespreksstarters

Wij ontwikkelen middelen en interventies om mensen met elkaar te laten praten: gespreksstarters. Dat kan van alles zijn, van een prikkelende animatie tot ideeënbus. Van een gespreksspel van 10 minuten tot fysieke ruimte voor een hele themadag. Wij geven een gespreksstarter vorm die bij de organisatie en vraag past. Die ervoor zorgt dat het verhaal gaat leven en van iedereen is.

Een gespreksstarter, door blik ontwikkeld

Kernwaarden kaartjes

De IV-organisatie van het RIVM heeft nieuwe kernwaarden geformuleerd. Nu is het tijd om ze concreet te maken. Hoe ervaren de medewerkers deze grote woorden in hun dagelijkse werk? Blik ontwierp kaartjes met daarop de kernwaarden. De deelnemers beschrijven situaties waarin zij de kernwaarden ervaren. Het resultaat is een prikbord gevuld met voorbeelden uit de praktijk. Zo zijn de kernwaarden zichtbaar, voelbaar en herkenbaar. De teamleider heeft inzicht in welke kernwaarden er leven en welke nog minder. Tegelijkertijd geeft het gevoerde gesprek en het prikbord het team een nieuwe blik op wat de kernwaarden kunnen betekenen.

Een spelletje met gespreksstarterskaartjes

Gespreksspel

Om ook in de toekomst goede zorg te blijven bieden, heeft Beweging 3.0 een nieuwe koers ontwikkeld. Daarin staan plannen en ambities. De medewerkers moeten die waar gaan maken. Om van papier naar de echte wereld te gaan, hebben we woorden en beelden nodig die het verhaal helder maken en inzicht geven. Daarvoor ontwikkelde Blik een gespreksspel voor managers, medewerkers en vrijwilligers. Door grote en kleine vragen te beantwoorden, krijgt de inhoud van het koersdocument handen en voeten.

Een knop, met daarop de tekst: 'ik kies zelf'

Animatie en button

Verstandelijke beperking of niet, iedereen heeft recht op zeggenschap over zijn eigen leven. Daarom gaat de zorg uit van wat een cliënt zélf wil en kan. Zij maken zelf keuzes. Over alledaagse dingen, maar ook over de zorg en ondersteuning die ze krijgen. Dat is soms ingewikkeld, zowel voor begeleiders als voor cliënten. Wij ontwikkelen middelen om het gesprek tussen hen te faciliteren. Met een korte, simpele animatie met situatie uit het dagelijks leven worden cliënten én begeleiders uitgedaagd om na te denken over de vraag: Wie kiest? Ook maken we een knop voor cliënten. Daar kunnen ze op drukken, bijvoorbeeld tijdens een gesprek. Zodat iedereen weer weet: ‘Oh ja, de cliënt kiest zelf!’

Een dagstartbord, in het magazijn van DSG Fulfilment

Dagstartbord

Hoe zorg je ervoor dat de strategische doelen terecht komen op de werkvloer. Hoe zorg je dat ze onderdeel worden van de dagelijkse werkzaamheden.

Een dagstartbord is een goed middel om elke dag stil te staan bij wat de koers betekent voor jouw dagelijks werk. We gebruiken het voor communicatie over de stand van zaken, de behaalde doelen en om het gesprek te voeren over de dilemma's die medewerkers tegenkomen.

We praten ook graag met jou!

Bel of mail je ons?