Ouder worden2

Project

Campagne over de toekomst van ouder worden

Be Bright

De samenleving veroudert. Dat brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Hoe wonen en werken we over zo’n 20 jaar? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? Door nu te verkennen welke nieuwe antwoorden er zijn en hoe wij als samenleving ouder willen worden, gaan we voorbereid op weg naar de toekomst.

Ouder Worden 2040 is een landelijk programma waarin wordt samengewerkt om een maatschappelijk gedragen visie en transformatieagenda voor de toekomst van het ouder worden in Nederland te formuleren. Om zichtbaar te maken waar het thema ouder worden over gaat, heeft Blik het programma een eigen identiteit gegeven. Een identiteit die iedereen bewust maakt van zijn of haar eigen rol in de ouder wordende samenleving. Die mensen uitnodigt om het gesprek aan te gaan. Want iedereen is betrokken bij het thema ouder worden: publieke en private organisaties, kennis- en overheidsorganisaties en natuurlijk de burgers. Iedereen moet meepraten. Daarom is het belangrijk dat de communicatie voor iedereen duidelijk is. Voor de professional die er alles van afweet, maar ook voor de gewone Nederlander.

Creatieve sessie

Het vormgeven van een identiteit begint bij Blik met een creatieve sessie met het projectteam. Wat is het verhaal van het programma dat wij willen delen? En welke woorden en beelden geeft het projectteam zelf aan het verhaal? In zo’n creatieve sessie wordt de rode draad zichtbaar. Dat vormt de basis voor de communicatie.

Ouder worden is persoonlijk, het gaat over jou

En die rode draad? Die werd snel duidelijk. Niet omdat iedereen hetzelfde vond. Juist niet. Omdat ouder worden persoonlijk is, ook al bekijk je het vanuit een professionele hoek. Want elke directeur of beleidsmaker ook iemand is met een vader en moeder. Misschien met kinderen of neefjes en nichtjes. Je kunt niet over ouder worden praten, zonder dat je voelt dat het over jezelf gaat. En dat is de basis. Ouder worden is een vraagstuk dat de hele samenleving aangaat. En hoe paradoxaal het ook klinkt, het gaat over nu. Niet over later. We maken het persoonlijk, zodat iedereen de urgentie voelt. Dat vertalen we vervolgens door naar de identiteit van het programma Ouder Worden 2040: het is helder, dichtbij en urgent.

Hoe wil jij ouder worden? Deze vraag is het uitgangspunt voor de communicatie van het programma. Het is de vraag die wordt gesteld bij bijeenkomsten met verschillende groepen mensen. Het resultaat verzamelen we op de website. Je ziet de verschillen én overeenkomsten tussen mensen. Maar het allerbelangrijkste is dat het de communicatie persoonlijk maakt. Zodat iedereen voelt: ook ik speel een rol. Het gaat ook over mij.

BB tijd
BB kaartje
BB urgentie
BB eco

Wat heb jij nodig?

We creëren het samen met jou!