Er brand een lampje

Artikel

Informatie die bijdraagt aan zelforganisatie

Inzicht en begrip van data helpt

Oh jee, wat nu?! Jij weet waarschijnlijk waar dat lampje voor staat. Met datamanagement en informatiemanagement werkt het net zo. Enkele medewerkers in jouw zorgorganisatie begrijpen exact waar het voor staat. Maar een groot deel kan er geen wijs uit worden. Jammer, want hoe fijn is het als je in een oogopslag ziet dat er een paar extra bedden beschikbaar zijn.

“Zelf aan de knoppen draaien, dat maakt je werk een stuk leuker.”

Hanneke 2022
Lister Dashboard Blik Utrecht

Hoe kan jij jouw medewerkers voorzien van informatie en middelen die bijdragen aan zelforganisatie? Zonder dat dit extra tijd en inspanningen kost?

Het dashboard

Een handige tool hiervoor is het dashboard. Een visuele weergave van informatie van data uit de organisatie die aanzet tot actie. In één oogopslag laat je medewerkers en zorgprofessionals zien hoe het bijvoorbeeld zit met de wachtlijsten (beschikbaarheid bedden per vestiging). Door goed georganiseerde informatie te ontsluiten, geef je direct inzage in bijvoorbeeld het verzuimpercentage (expliciet tonen van zwangerschapsverlof).

Inzicht en begrip van data helpt bij het organiseren van zelfsturende teams. Als je data (cijfers) omzet naar informatie (tekst en afbeeldingen), dan wordt informatie gedeeld als kennis. En verworven kennis stimuleert om in actie te komen.

Eigen regie

Wij hebben gemerkt dat medewerkers en professionals het leuk vinden om zelf ‘winkeltje’ te spelen. Dat zelfsturende teams beter kunnen bijsturen als ze zelf het verband kunnen leggen tussen het een en het ander. Dit motiveert om te werken aan een gezamenlijk doel. Daarnaast draagt gedeelde kennis bij aan zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. En door te toetsen en te testen krijg je waardevolle feedback, waardoor iedereen weet waar hij aan toe is en weet wat er van hem gevraagd wordt.

Gaat er een lichtje branden?

Wat hebben jouw mensen nodig om hun werk zo goed mogelijk te doen? Help zelfsturende teams zichzelf beter te organiseren met behulp van een dashboard.
- Structureer informatie.
- Maak in één oogopslag duidelijk wat de status is.
- Spreek de taal van de medewerker.
- Deel een gezamenlijk doel.
- Laat de virtuele wereld overeenkomen met de realiteit.
- Maak verschil zichtbaar tussen norm en werkelijkheid.